เกณฑ์การตัดสิน

เกณฑ์การตัดสินสำหรับรอบคัดเลือก

แคมเพจ์นออนไลน์ คะแนนรวม 100 คะแนน

 • ส่วนที่ 1 คอนเทนต์ออนไลน์

  1. ความคิดสร้างสรรค์

   20 คะแนน
  2. สร้างคุณค่าให้กับแบรนด์

   20 คะแนน
  3. แนวคิดมีความเป็นไปได้ สามารถทำได้จริง

   20 คะแนน
 • ส่วนที่ 2 แผนโปรโมท

  1. กระตุ้นการสนทนา ปฏิสัมพันธ์

   20 คะแนน
  2. โอกาสที่จะเกิดการแชร์ และกระแส Viral

   20 คะแนน

คณะกรรมการการตัดสิน

 • 1) รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

  ผู้อำนวยการหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการขายของกลุ่มอีซูซุ

 • 2) รศ.กิตติ สิริพัลลภ

  ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาการตลาด

 • 3) คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์

  นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) และกรรมการผู้จัดการ GroupM ประเทศไทย

 • 4) คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล

  กรรมการสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

 • 5) คุณปนัดดา เจณณวาสิน

  กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

 • 6) Mr. Ritsuo Fukazawa

  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ได-อิจิคิคากุ (ประเทศไทย) จำกัด